Consultanta Mediu Sibiu Cu o bogata experienta in domeniul serviciilor legate de mediu firma noastra va ofera consultanta si ajutor logistic legat de:

– gestiunea deseurilor (evidenta, valorificare & eliminare, raportare)

– obtinere avize, autorizatii

– contributia la fondul de mediu

– raportari pe linie de mediu catre institutiile abilitate

– consultanta in legislatia de protectie a mediului

– instruire in aplicarea OUG 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase

– gestiunea ambalajelor

– gestionarea, etichetarea si raportarea substantelor chimice periculoase conform REACH

– intocmirea « Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale »

– gestiunea uleiului uzat

– raportarea emisiilor de poluanti in atmosfera