Consultanta probleme mediu

 

Consultanta Mediu Sibiu1. Gestiunea deseurilor

– implementarea unei proceduri privind identificarea, codarea, colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii

– completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor

– raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare

– realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

– valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil abilitate

2. Pregătirea documentaţiei si demersurile necesare pentru autorizare/reautorizare;

3. Verificarea conformarii cu legislaţia de mediu, cu precădere la instalaţiile şi echipamentele identificate ca surse potenţiale de poluare;

4. Coordonarea activităţii de instruire a personalului cu privire la problematica protecţiei mediului.

5. Fondul de mediu – calcularea taxelor aferente fondului de mediu

6. Completarea formularelor privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

7. Asistenta in cazul unui control al Garzii de mediu si ducerea la indeplinire a masurilor rezultate in urma controlului.

8. Raportarea catre Agentia de Protectie a Mediului a tuturor datelor solicitate prin Autorizatia de Mediu

9. Raportarea tuturor situatiilor cerute de catre Agentia de Protectie a Mediului.